Forside

Særlige forholdsregler pga. Covid-19 - opdateret 25. oktober:


Fra og med mandag den 26. oktober er der max. 9 spinningcykler til rådighed.


Fra og med torsdag den 29. oktober skal der bæres mundbind fra man træder ind i multicenterets bygninger og indtil man er i omklædningsrummet. Der er ikke krav om brug af mundbind under træningen, ej heller når man flytter sig fra maskine til maskine.

Når træningen er overstået, skal der bæres mundbind når man går fra omklædningsrummet og indtil man igen er ude af multicenterets bygninger.
ALLE brugere skal altid aftørre ALLE kontaktflader på ALLE maskiner, bænke. løbebånd/crosstrainer/cykler, håndvægte m.v. efter brug.Special Covid-19 Precautions - Updated Oct 25th:


As of Monday Oct 26 there are 9 spinning bikes available for booking.


As of Thursday Oct 29 face masks are compulsory to wear from entrance in the Multicenter buildings, and until you are in the changing room. You are not required to wear face masks during workout, also not when moving from machine to machine.

When the workout has finished, you must wear a face mask when leaving the changing room and until you have left the buildings.
ALL users must thoroughly clean ALL contact areas on ALL equipment, i.e. benches, machines, bikes/cross trainers/treadmills, barbells/dumbells etc. when the exercise is finished.

Se også vores Facebook-side: https://www.facebook.com/jydensport/

Jyden Styrke & Motion · Stadion Allé 16 · 7260 Sdr. Omme · info@jyden-sport.dk · CVR nr. 33 84 87 73