Abonnementsbetingelser

Abonnementsbetingelser for Jyden, Styrke & Motion


Ved køb af abonnementsaftale med Jyden, Styrke & Motion godkender medlemmet, at Jyden, Styrke & Motion er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på medlemmets betalingskort.


Oprettelsen af abonnementsaftale sker ved at medlemmet tilmelder sig via vores hjemmeside – herunder sker der godkendelse af disse abonnementsbetingelser. Efter oprettelsen kan nøglebrik afhentes i de bemandede åbningstider.


Der henvises i øvrigt til instruks for tilmelding på hjemmesiden www.jyden-sport.dk, hvor der også er link til  www.conventus.dk med nærmere vejledninger omkring medlemsglogin.


Medlemmet giver ved aftalens indgåelse tilladelse til, at Jyden, Styrke & Motion må gennemføre én betalingstransaktion for hver 30.dag, så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres dagen før en ny abonnementsperiode begynder, Jyden, Styrke & Motion er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.


Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den mailadresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnement.


Indgåede abonnementsaftaler er gældende, indtil de opsiges af Jyden, Styrke & Motion eller medlemmet. Opsigelse kan ske løbende, men der refunderes ikke eventuelt resterende forudbetalt periode af abonnementet. Opsigelse af abonnementsaftalen kan foretages via medlemsglogin på www.conventus.dk. Opsigelse af abonnement kan også ske i de bemandede åbningstider, ved henvendelse til personalet i Jyden, Styrke & Motion.


Efter indgåelse af abonnementsaftale udleveres nøglebrik til Jyden, Styrke & Motion. Nøglebrikken er personlig og må kun anvendes af medlemmet selv. Overtrædelser kan medføre bortvisning fra Jyden, Styrke & Motion.


Beskadigede nøglebrikker byttes uden beregning, hvis skaden skyldes slitage. Er nøglebrikken skadet ved misbrug eller bortkommet betales for en ny efter gældende prisliste. Ved restance lukkes nøglebrikken.


Ved manglende fremmøde til tilmeldte holdaktiviteter, kan der opkræves et gebyr (se prisliste)


Fornyelse af kortoplysninger f.eks. ved bankskifte eller nyt dankort, foretages via medlemsglogin fra www.conventus.dk. Medlemmet skal selv sørge for fornyelse af kortoplysninger. Medlemmet vil få varsel pr. mail om at kortoplysninger skal fornys.


Den månedlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra Jyden, Styrke & Motion ændres med et varsel på 30 dage. Varsel fremsendes til den mailadresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.


Abonnementet er underlagt særskilt regelsæt, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet, og som ligeledes fremgår af Jyden, Styrke & Motions hjemmeside


I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.


Jyden, Styrke & Motion har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af tilmeldingen. Jyden, Styrke & Motion indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse. Kortoplysninger arkiveres ikke af Jyden, Styrke & Motion. De personoplysninger der behandles er navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og mailadresse.


Jyden, Styrke & Motions fulde virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysninger:

Jyden, Styrke & Motion

Stadion Allé 16

7260  Sønder Omme


Tlf.: 25464395

CVR.: 33848773

Jyden Styrke & Motion · Stadion Allé 16 · 7260 Sdr. Omme · info@jyden-sport.dk · CVR nr. 33 84 87 73