Regelsæt

Regelsæt for medlemskab i Jyden, Styrke & Motion:


 1. Alle der er fyldt 14 år, er velkomne som medlem. Alle medlemmer skal tilbydes instruktion i brugen af maskinerne, før de starter træning. Anvisninger fra instruktører skal altid følges.
 2. Omklædning skal ske i omklædningsrummet. I forbindelse med træningen skal der benyttes anstændig og ikke stødende påklædning. Fodtøj skal være indendørs sko
 3. Håndklæde medbringes ved hver træning. Maskiner skal rengøres/ aftørres efter brug. (brug af talkum er forbudt)
 4. Mobil sættes på lydløs. Ingen mobilsamtaler i træningslokalet. Der må ikke tages billeder i træningscenteret.
 5. Udstyr og faciliteter skal ryddes op, efter hånden som træningen skrider frem. Uforsvarlig behandling af redskaber og inventar medføre erstatningspligt og evt. bortvisning.
 6. Spædbørn er velkomne i centeret, blot de sidder i autostol eller medbringes i lift.
 7. Unge der ikke fyldt 14 år, der ikke er medlem, må ikke opholde sig i træningsområdet og må ikke forstyrre. Forældre holder selv opsyn med sit/ sine børn.
 8. Nøglebrikken skal benyttes hver gang du går ind i centeret, også i det tilfælde at døren er åben, af hensyn til kontrol. Der vil forekomme kontrol af medlemskab i centeret.
 9. Nøglebrikken er PERSONLIG og må ikke overdrages/udlånes til andre. Det er ikke tilladt at tage andre med ind i træningscenteret. (Misbrug kan medføre udelukkelse i op til 6 måneder.)
 10. Frugt og anden mad må ikke nydes i centeret. Og det er kun tilladt at medbringe vand i plastikbeholdere.
 11. Der må ikke indtages alkoholiske drikke, euforiserende stoffer eller andre forbudte stoffer før, under og efter træning, der må heller ikke ryges i centeret.
 12. En hver form for brug af doping er forbudt! En hver form for doping medfører bortvisning, medlemmet indberettes til DGI, som fastsætter straffen der gælder i alle foreninger inden for DGI-regi.
 13. Tasker, udendørs fodtøj, overtøj m.m. skal anbringes i omklædningsrummet eller anden anvist plads. Værdigenstande medbringes på eget ansvar.
 14. Al ophold/træning i centeret er på eget ansvar. Det er medlemmets egen ulykkesforsikring der dækker ved skader eller uheld.
 15. Overvågning af centeret kan forekomme. Det vil kun blive gennemset i tilfælde af uheld, hærværk eller mistanke om misbrug af adgang til centeret. Der skal i disse tilfælde være en repræsentant for bestyrelsen og instruktør til stede.
 16. Tilsidesættelse af regler samt chikane af medlemmer eller personale giver Jyden, Styrke & Motion ret til at ophæve medlemsskabet uden refusion af abonnement.

Jyden Styrke & Motion · Stadion Allé 16 · 7260 Sdr. Omme · info@jyden-sport.dk · CVR nr. 33 84 87 73